ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия термините, посочени по-долу ще имат следното значение:

1.1. WWW.SENSU.BG е онлайн магазин, който няма физически еквивалент и предлага стоки, които могат да се поръчват само през Интернет. Сайтът принадлежи на фирма “Веселинов сървиз” ЕООД, ИД. №:202319803, адрес: гр. София, кв. Враждебна, ул. 4 №47А.

1.2. SENSU е търговска марка, която предлага услуга по предлагане на подаръци по предварително заданена информация от клиента - 3 или 5 факти за трети човек, обект на изненада. Брандът може да предлага и подаръци, изработени от самия него.

1.3. КЛИЕНТ е потребител на сайта или юридическо лице, надлежно вписано и регистрирано съгласно действащото българско законодателство.

1.4. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

1.5. SENSU BOX е продукт на марката и представлява подаръчна кутия, пълна с персонализирани подаръци, предложени от SenSu, одобрени от клиента и предназначени за трето лице - обект на изненада.

1.6. ТЕМАТИЧНА КУТИЯ е продукт на SenSu, който представлява подаръчна кутия, пълна с подаръци /могат да бъдат персонализирани/, които не са избрани от клиента, а са готови решения за подаръци.

1.7. ЦЕНА е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. Цената е само в български лева. В продажната цена са включени: всички разходи по доставката за цялата страна, предложения идеи за подаръци или изненади, подготвяне на подаръчната кутия SenSu box или тематичните кутии, опаковките и опаковането на подаръци, създаването на картичка с персонализирани послания и всички транспортни разходи по набавянето на подаръците.

1.8. ПОРЪЧКА е индивидуалната заявка на потребителя за закупуване на стоки на www.sensu.bg.

1.9. ПРОДУКТ в този уебсайт са разнообразни видове стоки, предназначени за потребителите и специално изработени за тях.

Всички покупки на продукти от сайта са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на SenSu, да се изработват във връзка с препродажба, или търговска употреба.

1.10. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на бранда, извършващ търговска или занаятчийска дейност или упражняващ регулирана професия.

1.11. РАБОТНО ВРЕМЕ е времето, в което клиентът може да се свърже със SenSu на всички предоставени канали. Работното време на SenSu е между 09:00 и 18:00 часа всеки ден, без неделя. Извън това време SenSu не се задължава да отговаря по телефон, имейл или в социалните мрежи.

1.12. КРАФТЪР е физическо или юридическо лице, което изработва ръчно изделия от хартия, картон, восък, плат, дърво, метал, стъкло, кожа или хранителни продукти с търговска цел.

1.13. ЗЗП е Закон за защита на потребителите.

1.14. ЗЗЛД е Закон за защита на личните данни.

2. КОНЦЕПЦИЯ НА SenSu

SenSu е иновативна услуга, която предлага идеи за подаръци, базирани на тайни или факти за човек, когото клиентът желае да изненада. Иновацията се крие в това, че подаръците не само са специално изработени или намерени спрямо характеристиките на даден човек, но имат послания и концепция, които правят подаряването едно вълнуващо преживяване за любимите хора и хората, които подаряват. Фактите за човека могат да бъдат 3 или 5 и веднъж след като са посочени от клиента, екипът на SenSu предоставя идеи за подаръци, които отговарят на тези факти. Фактите могат да бъдат тайни - нещо, което малцина знаят за човека - обект на изненада. Могат да бъдат негови характерности, свързани със специфичния му нрав. Могат да са свързани и с неговата професия или хоби, по което е запален. Клиентите имат абсолютна свобода да посочат всякакви факти или тайни. Ако се колебаят какво да попълнят, могат да се свържат със SenSu, който да им съдейства. Идеите за подаръци се одобряват пряко от клиента и след негово финално одобрение и изявено желание да се подготви подаръчната кутия и последващо заплащане за това, екипът на SenSu набавя подаръците, опакова ги и ги аранжира в SenSu box.

3. ПРОДУКТИ

3.1. Продуктите, които предлага SenSu могат да бъдат от всякакво естество /разрешени от закона стоки и без животни/.

3.2. Продуктите могат да бъдат артикули, които:

 • се предлагат от онлайн или физически магазини;
 • се изработват от крафтъри;
 • се изработват от SenSu.
3.3. Продуктите могат да бъдат допълнително персонализирани с имена, снимки или други данни на човека, обект на изненада.

3.4. Продуктите, които се изработват от SenSu са само такива, разрешени от закона и без хранителни изделия.

3.5. Подаръците могат да бъдат материални и нематериални. Нематериални са подаръци като: специално написано стихотворение, персонализиран роман, специално създадено видео и други.

3.6. SenSu може да предоставя като подарък изработката на персонализирано видео за човека, обект на изненада. В този случай клиентът предоставя всички материали на SenSu, а вторият се задължава да направи монтаж по своя преценка. Клиенът може да даде препоръка за монтажа, но не и да взема активно участие в него. Готовото видео се качва на флаш памет, предоставена от SenSu и се помества опакована в SenSu box.

3.7. SenSu може да предоставя като подарък специално създадено стихотворение по зададени параметри от клиента - емоция, тема, цел или описание на трети човек. Това прави стихотворение уникално. Клиентът има право да участва в създаването на стихотворението, но не и да коригира изразните средства, използвани от автора.

3.8. SenSu може да предоставя като подарък персонализиран роман. Клиентът подава имената на главните герои и тяхна снимка за корицата. Предварителната информация, която SenSu предоставя са: заглавието и кратък разказ за сюжета, но цялото произведение остава тайна до самата доставка.

3.9. Всички предложения за подаръци не надвишават ценовата стойност с ДДС на SenSu box.

3.10. SenSu проверява за наличността или възможността за изработка на всеки подарък преди да го предложи на клиента.

3.11. SenSu се задължава да проверява изправността на всички продукти преди да ги помести в SenSu box.

3.12. SenSu изпраща на клиента всякакъв вид информация за продуктите, както и снимки и видеа, които ги демонстрират.

3.13. SenSu не предоставя такъв тип информация в рамките на видео разговор. SenSu не провежда видео разговори.

3.14. Продуктите, изработени от SenSu не се предлагат като отделни артикули извън SenSu box, като това не се отнася за някои тематични кутии, които могат да се предлагат независимо на сайта www.sensu.bg или като част от SenSu box.

3.15. SenSu не носи отговорност, ако клиентът е имал различна представа за продукт при отварянето му като подарък, въпреки че SenSu предварително му е предоставил визуална и текстова информация за него.

4. ПОРЪЧКА НА SenSu box

4.1. При поръчка на SenSu box клиентът получава:

 • Аранжирана луксозна кутия SenSu box в един от двата предлагани цвята - Light Denim или Soft Vanilla;
 • Опаковани подаръци с концепция по между си;
 • Включена доставка за цялата страна;
 • Качествено обслужване, ангажираност с всяка ситуация, проактивност и възможност клиента да участва в изготвянето на подаръците.
4.2. Потребителите на сайта не извършват регистрация при ползване или поръчка на продукт.

4.3. При поръчка на SenSu box или тематична кутия потребителят трябва да посочи:

 • свой валиден адрес на електронна поща;
 • своите две имена;
 • срок, до който кутията трябва да се достави;
 • име на човека, за когото е предназначен подаръка;
 • възрастта му;
 • повод на подаръка;
 • каква е връзката между потребителя и човека, за когото е подаръка;
 • 3 или 5 негови характерности.
4.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на SenSu поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.5. Цената на SenSu box се определя от всеки потребител, като минималната е 120 лева с ДДС. Сумата се плаща на две вноски. При попълване на информацията в контактната форма и натискане на бутон “Поръчай” се заплащат само 20 лева с ДДС от общата стойност. Останалата сума с ДДС се плаща, когато клиентът одобрява предложенията за подаръци и желае кутията да се изготви.

4.6. Заплащането на 20 лева с ДДС става след натискане на бутона “Поръчай”. Вариантите за плащане са: чрез кредитна или дебитна карта, по банков път или чрез Epay. Всички системи за плащане са абсолютно сигурни. Картовото плащане е чрез проверената и сигурна система БОРИКА.

4.7. SenSu не носи отговорност, ако заплащането води до допълнителни такси, изисквани от трети лица.

4.8. След заплащане на 20 лева с ДДС екипът на SenSu се свързва с клиента в срок до 24 часа, за да обсъдят детайли около поръчката. В най-кратък срок /до 24 часа/ след това се изпращат идеите за подаръци, както и тяхна концепция за подаряване.

4.9. Ако клиентът се затруднява при попълването на контактната форма, може да се обърне за помощ към SenSu. Вторият се задължава да помогне на клиента дори при попълването на тайните/фактите за човека, обект на изненада, като насочи клиента към неговите характерности и специфики.

4.10. Посочените характерности могат да бъдат запазени в тайна и непубликувани на сайта или Facebook страницата на SenSu, само при изрична молба на клиента, ако те по някакъв начин биха накърнили достойнството или уронили престижа на човека, обект на изненада. Ако клиентът не заяви изрично несъгласието си те да бъдат защитени, SenSu си запазва правото да ги използва в сайта или каналите си в социалните мрежи като примери за изработени продукти.

4.11. Клиентът може да се ориентира за същността на SenSu box, като види раздел “Примери” на www.sensu.bg, в галерията със снимки на официалната Facebook страница: /линк/ или в Instagram профила: /линк/.

4.12. Предложените идеи от SenSu стават собственост на клиента, както и тяхната концепция. Клиентът има свободата да разполага с тях - да ги осъществи със SenSu или сам.

4.13. SenSu си запазва правото да не предоставя заедно с идеите за подаръци информация за фирмата, която ги предоставя или физическото/ юридическо лице, което ги изработва. Тази информация става налична за клиента след отварянето на кутията. В нея продуктите, които са ръчна изработка, имат висящ етикет с наименованието на производителя.

4.14. SenSu не предоставя информация за индивидуалните цени на всеки един артикул, който предлага на клиента.

4.15. При желание на клиента да подготвим и изпратим неговата SenSu box с одобрени подаръци, му изпращаме по имейл линк, водещ към страницата на сайта за плащане, където той има възможност да заплати сумата с ДДС, отново: чрез дебитна или кредитна карта, по банков път, или чрез ePay.

4.16. Поръчката на една SenSu box се активира след заплащане на нейната стойност с ДДС и след като сайтът зареди съответния текст, който информира, че плащането е било успешно.

4.17. При успешно направена поръчка, потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес (SenSu не носи отговорност, ако клиентът не получи този имейл). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока с всички описани от клиента детайли.

4.18. SenSu се задължава да подготви поръчания продукт - кутиите само и единствено с одобрените от клиента артикули - подаръци. Допълнително SenSu изготвя послания към всеки един от подаръците, които се предоставят на клиента за преглед. Клиентът има право на две корекции, включващи промяна на текстовете като изказ или смисъл. При следващо желание за промяна на текстовете, SenSu предоставя възможност на клиента сам да напише посланията към подаръците. SenSu се задължава да коригира евентуални правописни грешки, без да поправя смисъла на написаните от клиента текстове.
Последната част от подготовката на една SenSu box е опаковане и аранжиране на подаръците по концепция на SenSu. Опаковките и всички декорации са изцяло решение на SenSu. Клиентът може да даде само препоръка за цвят и елемент.

4.19. Посланията към подаръците могат да бъдат написани само на български, английски и испански. За по-различен от тези езици клиентът следва да заплати превода от официално лицензиран български преводач.

4.20. SenSu изрично се задължава да предоставя достоверни и необработвани с фотошоп снимки или видеа на всички продукти, които предлага на клиента.

4.21. SenSu се задължава да предоставя снимки или видеа на одобрените подаръци преди тяхното опаковане, винаги когато клиентът пожелае това.

4.22. Контактът с клиент се осъществява по телефон, имейл или социална мрежа в писмен вид или обаждане, като обажданията в никакъв случай не са с видео. Ако клиентът желае да види даден продукт, SenSu прави видео материал, който се изпраща допълнително.

4.23. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на SenSu да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

4.24. Клиентът дава разрешение SenSu да предостави неговите контакти на трети лица, които могат да се свържат с него. Такива са куриерските фирми, които доставят поръчките.

4.25. SenSu си запазва правото да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо обезщетение от страна SenSu, освен връщане на заплатената от клинета сума в срок до 30 календарни дни. Такива случаи могат да бъдат следните:

 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача;
 • предоставените от клиента данни в сайта са непълни и/или грешни и контактът с него е неосъществим.
 • клиентът използва груб и неприличен език в комуникацията си със SenSu и обижда член на екипа.
4.26. При предложения за подаръци SenSu дава информация на клиента за срока за изпълнение или набавяне на всеки един от подаръците, което задължително отговаря на крайния срок, посочен от клиента. SenSu се задължава и да акцентира на това, че при закъснение от страна на клиента с обратна връзка относно подаръците, сроковете могат да претърпят промяна.

4.27. Клиентът се задължава да отговаря навременно на предложенията за подаръци, за да се спази срокът посочен от самия него. Изработката на кутията е двустранен процес и SenSu не може да взима решения сам.

4.28. SenSu не носи отговорност, ако клиентът се забави с одобрението и лицата, които предоставят подаръците, откажат да ги предоставят или изработят, заради краткия срок.

5. СРОКОВЕ

5.1. При попълване на контактната форма за поръчка на идеи за подаръци или тематични кутии, потребителят задължително посочва срок в календара.

5.2. Ако потребителят желае по-ранен срок за изпълнение на услугата, може да се свърже със SenSu по всички предоставени канали и да направи запитване.

5.3. SenSu не се задължава да поеме поръчка, чийто срок е непосилен за него и е длъжен да информира клиента за това.

5.4. SenSu автоматично се съгласява със сроковете, посочени в календара и се задължава да ги изпълни.

5.5. При одобрение на идеите за подаръци и желание на клиента да се подготви SenSu box, заплащайки успешно сумата с ДДС, SenSu е длъжен да уведоми клиента в срок до 24 часа в какъв срок ще бъде доставена кутията, като този срок не бива да бъде дата, по-късна от срока, посочен от клиента в календара.

5.6. SenSu не носи отговорност, ако клиентът бави обратната връзка относно идеите за подаръци и това прави изпълнението им непосилно за крайния срок, посочен в календара. В тези случаи SenSu предоставя само идеите за подаръци и предоговаря нов срок или клиентът има свободата да реализира идеите с трети лица или сам.

5.7. При неспазен срок от страна на SenSu и провалена изненада /за което се счита минало събитие, за което бил предназначен подаръкът/, той се задължава да изплати на клиента стойността с ДДС /без първоначално заплатените 20 лева с ДДС/, без последващо изпращане на подаръците.

6. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

6.1. Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

6.2. Отказ на поръчка може да се направи само чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес - електронна поща: contact@sensu.bg. За да е валиден отказът, потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена и имейл адрес, попълнени при поръчката.

6.3. В случай че клиентът е заплатил стойността на кутията и поиска да се откаже от поръчката, SenSu се задължава да върне платената сума в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил уведомлението на клиента. Това не се отнася за случаите, когато са поръчани изделия, които допълнително се персонализират, изискващи предплащане от страна на SenSu към трети лица. В този случаи се възстановява сумата с ДДС БЕЗ предплатените суми за артикулите, за които клиентът бива известяван още на ниво предложения за подаръци.

6.4. В случаите, когато SenSu не е предплащал изработка на артикули към трети лица и клиентът се откаже от поръчката, SenSu се задължава да възстанови цялата сума от с ДДС /без първоначално заплатените 20 лева с ДДС/ в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил уведомлението на клиента, както следва:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта или с ePay – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез банков превод – по банкова сметка, допълнително предоставена от клиента.
6.5. В случай че поръчана и предварително платена услуга или продукт от клиента не може да бъде доставена/предоставена от SenSu, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови по сметката на клиента платената вече услуга или продукт, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която SenSu е установил този факт.

7. ТЕМАТИЧНИ КУТИИ.

7.1. Тематичните кутии на SenSu са набор от готови подаръци за специални случаи или сетове, посветени на дадена тема, които SenSu предлага.

7.2. Всички нови, актуални и налични тематични кутии биват поместени в слайдера на www.sensu.bg и имат подборно описание в раздел “Тематични кутии” на същия сайт.

7.3. Тематичните кутии, за разлика от SenSu box, се поръчват директно, като клиентът попълва направо форма за доставка на желаната от него кутия, посочвайки допълнителна информация, ако продуктите в една тематична кутия позволяват гравиране или персонализиране, включено в цената.

7.4. Тематичните кутии се изпращат в срок, посочен от клиента, като SenSu автоматично се съгласява със съответния срок и се задължава да достави кутията в неговите рамки.

7.5. Цените на тематичните кутии са различни. Те са в български лева, с включено ДДС, опаковки и доставка за цялата страна.

7.6. Плащането на цялата сума на тематична кутия е задължително условие за нейната подготовка и доставка.

7.7. Плащането се извършва по следните начини: с дебитна или кредитна карта, по банков път, или чрез ePay, като SenSu не носи отговорност за възникнали допълнителни такси по плащането, изисквани от трети лица.

7.8. Тематичните кутии са до изчерпване на количествата и в случай на неналичност на някоя от тях, SenSu уведомява за това в сайта с текст “Няма наличност” или “Очаква се наличност на /дата/”.

7.9. Не всички тематични кутии съдържат специално създадени послания към всеки продукт.

7.10. Всички продукти в кутията са опаковани или само аранжирани със заложена естетическа концепция.

7.11. Тематичните кутии съдържат продукти, които са артикули на онлайн или физически магазини, ръчно изработени изделия от крафтъри или продукти, изработени от SenSu.

7.12. Клиентът получава информация за доставчика или производителя само след доставка на дадена кутия. В нея продукти, които са ръчна изработка, имат висящ етикет с наименованието на производителя.

7.13. SenSu си запазва правото да спира от предлагане или производство определени тематични кутии, както и да реализира нови такива по всяко време, изцяло по свое усмотрение.

7.14. Всички точки от настоящите общи условия, отнасящи се за SenSu и SenSu box, важат и за тематичните кутии. Тези точки са от следните раздели:
 • Срокове
 • Доставка
 • Гаранции
 • Реклама
 • Лични данни
 • Рекламации
 • Отказ от поръчка
 • Авторско право на SenSu и крафтърите
 • Права и задължения на SenSu и клиента
 • Общи положения
 • Форсмажорни обстоятелства
8. ДОСТАВКА

8.1. Доставка се прави само на успешно платени и приети поръчки. При опаковане на поръчаната кутия, потребителят бива уведомяван с имейл, че кутията е готова за транспортиране до съответния адрес.

8.2. Доставката на абсолютно всички продукти на сайта е включена в общата им ценова стойност. Това се отнася за всички доставки до всички градове на територията на Република България.

8.3. Доставка на продукти на SenSu се извършва само на територията на Република България.

8.4. Доставката се извършва в абсолютно всички дни от 09:00 часа сутринта до 21:00 часа вечерта само за град София.

8.5. До всички градове, освен София, SenSu работи с куриерска фирма “Еконт” и доставя кутиите до най-удобния за клиента офис на спедиторската фирма. Следната услуга не се извършва в празнични или почивни дни. Ако клиентът желае доставка по това време, той се задължава да заплати разликата в цената на нормалната доставка, която поема SenSu и експресната доставка, която се счита за такава в празнични или почивни дни.

8.6. Доставката се извършва веднага след набавяне на абсолютно всички компоненти на една кутия.

8.7. Клиентът има изричното право да отвори SenSu box при доставка и да види опакованите артикули.

8.8. Клиентът няма право да върне SenSu box заради опаковки, които не му допадат.

8.9. Клиентът има право да върне SenSu box заради опаковки с нарушена цялост.

8.10. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на SenSu.

8.11. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Еконт“ да получи в срок стоката, SenSu се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка и клиентът може да потърси стоката на адрес, посочен от спедиотрската фирма или от SenSu.

8.12. Стоката се предава на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи.

8.13. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

8.14. При сгрешен, липсващ или повреден продукт грешката се поправя и съответните продукти се изпращат на същия или следващия работен ден, като доставката отново е безплатна.

8.15. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, клиентът трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка.

8.16. При получаване на поръчаната стока клиентът получава фактура, удостоверяваща съответния продукт и заплатената сума.

9. ГАРАНЦИИ

9.1. Продавачът предлага всички продукти с гаранция за съответствие, предоставено от съответния производител или вносител, съобразена с българското законодателство и гаранционната политика. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция като козметика и др.

9.2. При възникнал казус с даден продукт, който подлежи на поправка според гаранционния му план, клиентът се задължава да потърси вносителя или производителя на предоставения в гаранционната карта контакт.

9.3. SenSu не носи отговорност в случаите, когато:

 • Продуктът се повреди 48 часа след доставката;
 • Продуктът е хранително изделие, което е довело до стомашни смущения, друг вид неразположения, грешна подадена хранителна информация от производителя, алергична реакция или наличие на животински продукти, когато крайният клиент е вегетарианец или веган;
 • Гаранционната карта е с некоректно попълнени или непълни данни на производителя или вносителя на даден продукт;
 • Възникне спор или негативен казус между крайния клиент и производителя/вносителя.
9.4. В случай че клиентът не уведоми SenSu за липсата на гаранционен сертификат (в случаите когато стоката го изисква) в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес contact@sensu.bg, се счита, че такъв е бил предоставен от производителя или вносителя.

9.5. В случай че клиентът не уведоми SenSu за повреда на даден продукт в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес contact@sensu.bg, се счита, че продуктът е бил в пълна изправност и добър вид непосредствено преди доставката му.

10. РЕКЛАМАЦИЯ

10.1. Веднага след получаването на стоката, потребителят следва да провери за евентуални несъответствията с договореното. В случай че има несъответствия, потребителят следва да направи рекламация в писмен вид и да я изпрати до SenSu на contact@sensu.bg. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

10.2. Клиентът има право на рекламация или връщане на закупена от електронен магазин стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

10.3. Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай че стоката е със запазен вид, което включва:

 • Оригинален търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка и етикет.
10.4. При връщане на стока, се възстановява само доплатената сума, без 20 лева с ДДС, платени първоначално, тъй като те са заплащане за предложенията за подаръци. Сумата, която SenSu дължи при рекламация се възстановява по следния начин:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта или с ePay – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез банков превод – по банкова сметка, допълнително предоставена от клиента.
10.5. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 10.2., отказът от договора не произвежда действие.

10.6. Правото на отказ от договора в случаите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бански костюми, бельо, чорапи и храни.

10.7. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
 • повреда на стоката при транспортирането.
10.8. Рекламацията може да се предяви пред SenSu на посочения имейл адрес contact@sensu.bg, посочвайки причините, подкрепени със снимки, като едновременно с това клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

10.9. При рекламация клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на SenSu може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените.

10.10. Връщането на стока може да се направи до адресa, посочен върху стоковата разписка, с която клиентът е получил поръчката или до клон на Еконт “Вас метал”, София.

10.11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на SenSu. В случай че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание.

10.12. Съгласно ЗЗП потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на горецитирания 30-дневен срок за отказ от поръчаните стоки.

11. РЕКЛАМА

11.1. Бюлетините на SenSu съдържат информация за нови продукти, специални предложения, тематични статии и поздравителни картички по повод големи празници.

11.2. В момента, в който потребител направи поръчка, изразява съгласието си за получаване на бюлетин, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на данни.

11.3. Отказа си от получаване на бюлетин клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки бюлетин или като се свърже със SenSu чрез някой от неговите канали.

11.4. Ако след направен отказ от получаване на бюлетините, потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава бюлетините.

11.5. Отказът за получаване на бюлетин не означава автоматичен отказ от поръчка на кутия.

11.6. С поръчката на продукт, клиентът автоматично се съгласява SenSu да помести снимки на аранжираната кутия и отделните продукти в нея в каналите си в социалните мрежи. Артикули, на които фигурират лица на хора ще бъдат замъглени или заличени с маркиращ стикер.

11.7. Клиентът има право преди доставка да не даде разрешение на SenSu да публикува снимки или видеа с даден продукт от изготвената кутия, ако съображението му е свързано с това, че съдържанието уронва престижа на човека, обект на изненада. Ако клиентът не стори това, SenSu по презумция счита, че клиентът няма нищо против съдържанието на кутията да бъде публикувано в каналите на SenSu в социалните мрежи и на сайта www.sensu.bg

11.8. SenSu има право да реализирана игри, в които да включва всички свои клиенти с цел те да спечелят награда, предоставена от него.

11.9 SenSu провежда игри за потребителите в социалните мрежи, в които има профили, с цел реклама. Потребителите са предварително известени за наградата, която печелят, а SenSu се задължава да помести в съответните профили официални правила на всяка своя игрова кампания. SenSu се задължава да отбележи внимателно в официалните правила какви лични данни на потребителите обработва и за какви цели. Тегленето на печеливши се записва като видео и се публикува в съответните канали, а наградите се изпращат или реализират до 30 календарни дни от датата на обявяване на печелившите. Тегленето на печеливши става чрез автоматизиран софтуер - WooBox, който избира печеливши изцяло на случаен принцип.

11.10. SenSu не използва механизми в своите игри, които противоречат на официалните правила на съответните социални мрежи.

12. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителите, които поръчват продукти през сайта, както и тези, които правят поръчка по телефона, имат право:
 • Да поръчват предлаганите продукти или да ги откажат/предявят рекламация по установения ред, съгласно тези Общи условия и законодателството на Република България;
 • Да се информират относно своята поръчка;
 • Да прегледат поръчаните от тях стоки при доставянето им от куриера и да сигнализират при нередност;
 • Да участват активно при избора на подаръци и оформянето на послания към тях.
 • Да публикуват мнения относно услугите и продуктите, предоставени от SenSu, както и да се свързват със SenSu на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта или по телефон. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта и каналите в социалните мрежи, без обяснение и извинение от SenSu.
 • Да публикуват в профилите си в социалните мрежи съдържание, в което фигурира SenSu box или друг продукт на SenSu, да споменават SenSu в коментар и да се включват в
 • игри, организирани от SenSu в социалните мрежи.
 • Да се включват в игрови кампании на SenSu и да печелят награди.
Потребителите са длъжни:
 • Да заплатят цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката на сайта www.sensu.bg
 • Да дават обратна връзка за предложенията за подаръци навременно /най-късно 24 часа след изпратено предложение от страна на SenSu/, за да не бавят процеса и SenSu да успее да спази посочения от тях срок за изпълнение и доставка на продукта.
 • Да спазват правилата при ползване на предоставяните от SenSu продукти и услуги;
 • Да не нарушават чужди права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др;
 • Да не извършват злоумишлени действия, като нарочно уронване престижа на SenSu;
 • Да проверят дали съдържанието на пратката съответства поръчката, преди да я приемат. С полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
13. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА SenSu

13.1. SenSu не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

При предоставянето на информация относно продуктите SenSu се доверява на производителите. За продуктите, на които SenSu не е производител, не поема никаква отговорност, ако те не отговарят на специфичните нужди на потребителя на продукта или за всички загуби, щети или вреди, причинени от такива продукти.

13.2. SenSu не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите поради възникнали технически грешки.

13.3. SenSu няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

13.4. SenSu не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

SenSu има право:
 • Да променя цените, наименованията и описанията на стоките по всяко време, без да е необходимо да уведомява предварително своите потребители.
 • Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
 • Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им в Бележки във Facebook.
 • Да блокира потребители в каналите си в социалните мрежи, които нарушават добиря тон на страницата, публикуват неприлично съдържание, използват обидни и расистки думи, представят пред останалите потребители уронващи престижа на SenSu казуси, без да дават доказателства за правотата си;
 • Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.
 • Да публикува снимки на изготвените продукти в каналите си в социалните мрежи, без лицата на хората да бъдат видими или разпознаваеми.
 • Да не отговаря на обаждания или съобщения извън работното си време.
SenSu се задължава:
 • Да предоставя услугата и продуктите на абсолютно всички потребители, заплатили за тях, с изключение на случай, описан в точка 4.25;
 • Да спазва сроковете, посочени от потребителите. Ако календарът на сайта дава право на потребител да посочи конкретна дата, SenSu автоматично се съгласява с конкретния срок;
 • Да дава възможност на потребителите да участват активно в избора на подаръци и генерирането на послания към тях;
 • Да дава навременна информация на клиента относно изготвянето на артикулите и евентуални казуси;
 • Да отговаря на обажданията или съобщенията на клиента в рамките на работното си време.
 • Да отговаря на всяка негативна обратна връзка относно продуктите и услугите си, в случай че тя не съдържа нецензурни думи. В този случай обратната връзка се изтрива.
 • Да помества всички актуализации на настоящите Общи правила в Бележки във Facebook, където датата свидетелства за тяхната промяна. SenSu не се задължава да известява допълнително потребителите на сайта и на страницата за това, както и настоящите си клиенти.
 • Да уважава личностната неприкосновеност на своите клиенти и хората, обект на изненада и при молба от тяхна страна да изтрие дадено съдържание, в което фигурират, да го премахне.
14. ЛИЧНИ ДАННИ

На сайта www.sensu.bg се предоставят данни единствено и само за добра и качествена връзка с клиента, както и за придобиването на по-добра и качествена представа за човека, обект на изненада. Именно затова тези данни са задължителни, но SenSu гарантира, че те не се предоставят за обработка от трети лица /с изключение на куриерската фирма/. При посещение и престой на сайта, SenSu получава информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:
 • канал, който е препратил потребителя към нас
 • дата и продължителност на достъпа
 • на коя стъпка от контактната форма потребителят е напуснат сайтът
 • запитването на потребителя
 • информация за браузъра и операционната система, които потребителят ползва.
15. АВТОРСКО ПРАВО НА SenSu

Цялото съдържание на сайта www.sensu.bg – лого, картини, текст, графики, символи, уеб графика и др. данни са обект на авторско право и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от законите относно интелектуална и промишлена собственост. Използването без съгласието на SenSu на всеки от изброените по-горе елементи се наказва съгласно действащото законодателство.

15.1. Съдържанието на сайта, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на www.sensu.bg, могат да бъдат ползвани само от SenSu.

15.2. Нищо в сключения между SenSu и клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на SenSu последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на www.sensu.bg или описанията на услугите или продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на SenSu върху съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на SenSu.

15.3. Всякакво съдържание, до което клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

15.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

15.5. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на SenSu за това и само до частта от съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между SenSu и клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на SenSu, който има право да потърси отговорността на клиента за това.

15.6. Простото изпращане до клиента или рефериране към съдържанието или части от него от страна на SenSu няма да се счита за съгласие от страна на SenSu да позволи на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от SenSu.

15.7. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от SenSu.

16. АВТОРСКО ПРАВО НА ПАРТНЬОРИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

16.1. Изработката на едно изделие от крафтър се нарича “продукт” и се предлага от SenSu на краен клиент;

16.2. Предлагането не включва предварително споменаване чие дело е продуктът;

16.3. Всеки продукт ще бъде обозначен с висящ етикет, на който е изписан бранда, така че крайният клиент да може да види кой крафтър го изработил, когато получи готовата кутия;

16.4. SenSu ще се свързва предварително с конкретен крафтър, за да получи информация дали в даден срок даден продукт може да се изработи, преди да го предложи като вариант на клиента;

16.5. В случаите, когато даден крафтър няма възможност да изработи свой продукт в дадения срок, SenSu няма право да търси друг, който да го изработи в абсолютно същия дизайн. Това се отнася за продукти, които крафтърът изработва по принцип и не са били поръчани за първи път от SenSu, а са присъствали на страницата отпреди това.

16.6. Това не се отнася за продукти, чиято концепция е на SenSu, а не на даден крафтър.

16.7. Крафтърът няма право да предлага продукти, които са концепция на SenSu, както и да качва техни снимки в каналите си в социалните мрежи. Няма право и да използва концепцията на SenSu - да попълва в кутия 3 или 5 подаръка, базирани на характеристики за техен клиент.

16.8. Крафтърът е длъжен да спазва срокове, които са уговорени със SenSu.

16.9. Крафтърът се задължава да предупреди своевременно SenSu, ако има закъснение, за да може SenSu да предупреди от своя страна клиента или да вземе други мерки.

16.10. При неизвестяване и неспазване на срока, т.е. - доставка на датата, която е краен срок /например крайният срок е 27.04 и доставката се случи точно на 27.04 в края на деня/, крафтърът покрива доставката на продукта.

16.11. Цените, които крафтърът обявява на всеки продукт трябва да бъдат с включено ДДС и доставка.

16.12. SenSu е длъжен да заплаща в срок стойността на продуктите, както желае крафтърът - авансово, по банков път или с наложен платеж при получаване.

16.13. SenSu е длъжен да проверява цялостта на продуктите при доставка. В случай на повреда, е длъжен да сигнализира своевременно на куриера и на крафтъра.

16.14. При повреда, продуктът се връща на крафтъра за сметка на SenSu, а крафтърът връща парите по куриер и за своя сметка.

16.15. Крафтърът се задължава да предостави на SenSu гаранционни карти за всички продукти, които подлежат на евентуална повреда, както и да дава възможност за поправка, извършване на рекламация и евентуално обезпечение на крайния клиент.

16.16. При случай на ползване на гаранционната услуга, крайният клиент се свързва директно с крафтъра.

16.17. SenSu не носи отговорност и не взема страна при евентуално възникнали спорове между крайния клиент и крафтъра.

16.18. Ако SenSu се чувства некомфортно в партньорството си с крафтър, той има право да спре да поръчва продукти от него, без допълнително да го известява за това, като задължително остава валидна точка 16.5.

16.19. SenSu се задължава да не уронва престижа на всеки крафтър, публикувайки информация за евентуални казуси между тях в социалните мрежи - в тематични крафт групи и други подобни;

16.20. Ако крафтърът има казус със SenSu, първо ще даде обратна връзка на SenSu и в случай че желае да спре отношенията си с него, може свободно да го направи, след предаване на последния уговорен за изработка продукт, като завинаги остават валидни точки 16.6 и 16.7.

16.21. В случай че крафтърът наруши точки 16.6 и 16.7, SenSu слага край на взаимоотношенията си с него и запазва правото си да намери друг партньор, с който да изработва съответните продукти, без да нарушава тяхното авторство, обект на което може да бъде само дизайнът.

16.22. В случай че SenSu наруши точка 16.5, крафтърът също си запазва правото да сложи край на партньорството, като остава валидна точка 16.5.

16.23. Ако крафтърът наруши точки 16.6 и 16.7 след приключване на партньорството си със SenSu, вторият има право да поиска обяснение в каналите в социалните мрежи на крафтъра, с риск да урони престижа му.

16.24. В случай че крафтърът е нарушил точки 16.6 и 16.7, качвайки снимки на продукт, който е патент на SenSu, вторият е задължен да се обърне към съответния съдебен орган.

16.25. В случай че SenSu е нарушил точки 16.5 за продукт, който е патент на крафтъра, вторият има право да се обърне към съответния съдебен орган.

16.26. Крафтърът има право да обявява пред клиенти, че работи със SenSu.

16.27. Крафтърът има право да рекламира устно офлайн продукт, който изработва за SenSu.

16.28. Крафтърът има право да споделя съдържание от каналите в социалните мрежи на SenSu, в което фигурират продукти, изработени от него, като допълнително може да спомене в текста, че са негови.

16.29. Крафтърът има право да споменава бранда SenSu в своите постове.

16.30. Крафтърът дава право на SenSu да го споменава в свои постове.

16.31. Ако крафтърът желае неговите продукти или бранд да бъде допълнително рекламиран от SenSu, двете страни могат да установят допълнителни параметри, които са взаимоизгодни за двете страни. Това споразумение отново се изготвя в писмен вид и се подписва между страните.

16.32. Крафтърът дава право на SenSu да използва снимки или видеа на негови продукти в небрандиран вид, само и единствено за тяхна демонстрация пред клиента.

16.33. Крафтърът може и да предостави допълнително представително съдържание, което SenSu да използва за същата цел.

16.34. Крафтърът дава изрично право на SenSu да публикува в каналите си в социалните мрежи снимки или видеа с негови продукти, реализирани като продажба на трети лица, като SenSu не се задължава да упоменава, че те са дело на съответния крафтър, но и няма право да остава впечатление, че са негово дело.

16.35. Крафтърът се задължава да издава фактура за всеки артикул, предоставян на SenSu, както и да го информира дали фирмата му е регистрирана или не по ДДС.

16.36. SenSu подкрепя красивите, интересни и нестандартни творчески решения, както и творческия труд и никога по никакъв начин не желае намаляване на цената на продукта или труда. Формирането на цени е изцяло по преценка на всеки крафтър, като SenSu единствено си запазва правото да откаже или спре да предлага продукт, чиято ценова стойност е непосилна за него

16.37. SenSu защитава авторството на всички изделия, които предлага и желае да поръчва дадено изделия само и единствено от крафтърът, чиято идея е в оригинал. В случаите когато възникне спор между двама крафтъри за дадено изделие, SenSu се задължава да вземе отношение и да проучи чие дело първо е било изделието. За доказателство ще служи само и единствено галерията във Facebook, където датите ще бъдат сравнени. Ако едно и също изделие има по-ранни снимки в галерията във Facebook на един крафтър, от онези в галерията на друг крафтър, тогава се счита, че оригиналната идея е на първия. Ако SenSu до този момент е поръчвал изделието от втория крафтър, се задължава оттук-нататък да поръчва същото изделие само от първия. Това не означава, че:
 • SenSu счита втория крафтър за некоректен и преустановява партньорството си с него. Личните отношение между крафтъри не са обект на разглеждане на SenSu.
 • SenSu задължително ще продължи да предлага този продукт, ако цената на новия крафтър е непосилна за него.
Тази точка е базира на Закона за авторското право, според който авторските права са защитени и възникват в момента на създаване /публикуване на произведението и не е необходима каквато и да било регистрация. Съответно собственик е първият публикувал произведението в публичното пространство (не само в този сайт).

Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи;

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване. Всеки, който публикува авторски модел, собственост на първоизточника е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Използване, възпроизвеждане, разпространение, промяна и публичен показ без уведомление и изричното съгласие от страна на първоизточника е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

17. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост), както и чието предлагане за продажба може да се счете за противно на добрите нрави, не могат да бъдат предмет на продажба под формата на обява на www.sensu.bg.

18. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

18.2. Общите условия на SenSu са задължителни за всички потребители на сайта.

18.3. Всяко използване на www.sensu.bg означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

18.4. SenSu има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

18.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

18.6. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. SenSu не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

18.7. Всички цени на услугите или продуктите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с ДДС.

18.8. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, SenSu не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента.

18.9. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно в детайли. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на SenSu за такива несъотвествия.

18.10. SenSu използва подизпълнители за изпълнението на някои от продуктите, предлагани от него, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това.

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

19.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2. Ако в срок от 7 (седем) работни дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратяване на поръчката, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.