ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

1. Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

2. Отказ на поръчка може да се направи само чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес - електронна поща: contact@sensu.bg. За да е валиден отказът, потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена и имейл адрес, попълнени при поръчката.

3. В случай че клиентът е заплатил стойността на кутията и поиска да се откаже от поръчката, SenSu се задължава да върне платената сума в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил уведомлението на клиента. Това не се отнася за случаите, когато са поръчани изделия, които допълнително се персонализират, изискващи предплащане от страна на SenSu към трети лица. В този случаи се възстановява сумата с ДДС БЕЗ предплатените суми за артикулите, за които клиентът бива известяван още на ниво предложения за подаръци.

4. В случаите, когато SenSu не е предплащал изработка на артикули към трети лица и клиентът се откаже от поръчката, SenSu се задължава да възстанови цялата сума от с ДДС /без първоначално заплатените 20 лева с ДДС/ в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил уведомлението на клиента, както следва: • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта или с ePay – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането • Плащанията, направени чрез банков превод – по банкова сметка, допълнително предоставена от клиента.

5. В случай че поръчана и предварително платена услуга или продукт от клиента не може да бъде доставена/предоставена от SenSu, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови по сметката на клиента платената вече услуга или продукт, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която SenSu е установил този факт.

РЕКЛАМАЦИЯ

1. Веднага след получаването на стоката, потребителят следва да провери за евентуални несъответствията с договореното. В случай че има несъответствия, потребителят следва да направи рекламация в писмен вид и да я изпрати до SenSu на contact@sensu.bg. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

2. Клиентът има право на рекламация или връщане на закупена от електронен магазин стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

3. Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай че стоката е със запазен вид, което включва: Оригинален търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена). Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба. Запазена оригинална опаковка и етикет.

4. При връщане на стока, се възстановява само доплатената сума, без 20 лева с ДДС, платени първоначално, тъй като те са заплащане за предложенията за подаръци. Сумата, която SenSu дължи при рекламация се възстановява по следния начин: • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта или с ePay – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането • Плащанията, направени чрез банков превод – по банкова сметка, допълнително предоставена от клиента.

5. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 10.2., отказът от договора не произвежда действие.

6. Правото на отказ от договора в случаите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бански костюми, бельо, чорапи и храни.

7. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• констатирани липси на части от стоката;
• изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
• несъответствие с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
• повреда на стоката при транспортирането.

8. Рекламацията може да се предяви пред SenSu на посочения имейл адрес contact@sensu.bg, посочвайки причините, подкрепени със снимки, като едновременно с това клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

9. При рекламация клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на SenSu може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените.

10. Връщането на стока може да се направи до адресa, посочен върху стоковата разписка, с която клиентът е получил поръчката или до клон на Еконт “Вас метал”, София.

11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на SenSu. В случай че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание.

12. Съгласно ЗЗП потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на горецитирания 30-дневен срок за отказ от поръчаните стоки.